Studs

 

Magic Thai Goblin’s Cedley ( THA a ) on the left with Magic Thai Goblin’s Yinella ( THA n, Breeding Queen )

 

 

SpotsAndPoints Fritz ( THA n )

SpotsAndPoints Fritz ( THA n )Magic Thai Goblin’s Toto ( THA n )

Magic Thai Goblin’s Toto ( THA n )

Gimli

SpotsAndPoints Gimli (THA a )