Studs

Magic Thai Goblin’s Cedley ( THA a ) on the left with Magic Thai Goblin’s Yinella ( THA n, Breeding Queen )

SpotsAndPoints Elton (  THA n 21

SpotsAndPoints Elton ( THA n 21 )

SpotsAndPoints Fritz ( THA n )

SpotsAndPoints Fritz ( THA n )Magic Thai Goblin’s Toto ( THA n )

Magic Thai Goblin’s Toto ( THA n )